فهرست عناوین
کارت طلایی

 

نمايندگي هاي استان كردستان

نمايندگی های استان کردستان - دفتر منطقه ای همدان

رديف كد نام نمايندگي شهر آدرس تلفن فاكس
1 1601 تيمور قرباني بيجار بلوار شهيد رحمانی -روبروی اداره راه 4226464و4223047-0872 4224583
2 1602 شركت تعاونی 46 (شهرام محمدي) سنندج انتهای خيابان طالقاني 2229455-0871 2268505
3 1603 شركت خدمات موتوری كردستان (علی حيدري) سنندج كيلومتر3 جاده سنندج- روبروی پليس راه همدان- ناحيه صنعتی برازان-ساختمان بنز 9-3284556-0871 3284555
4 1605 علی اكبر ذوقي قروه خ چمران - نبش گلزار شهدا 31165-087252 20810
5 1606 ش خدماتی سقز خودرو(بابك وثوقي) سقز سقز ، كيلومتر 1 جاده تبريز- بوكان 9و3238428-0874 3238429
6 1607 منوچهر شيرواني كامياران اول جاده كرمانشاه-روبروی نيروگاه برق 3522332-0872 3523370-0872
7 1608 شهرام رشيدي سنندج سنندج-بلوارطالقاني(فيض آباد)-روبروی پمپ بنزين 2227327-0871 3238893-0871

12007630  :  تعداد کل بازديدها 3650952  :  تعداد کل بازديدکنندگان