فني و مهندسي

معرفي واحد

معرفي واحد فني مهندسي

مديريت فني و مهندسي شركت امداد خودرو ايران با تاسيس امداد خودرو در سال 1379 كار خود را تحت نظر معاونت طرح و برنامه شروع و واحدهايي همچون دفتر فني و مهندسي، خدمات فني ،انبارها،گارانتي و تعميرگاه 1114 مستقيماً تحت نظر مديريت فني و مهندسي اداره مي شود.در ذيل مختصري از شرح وظايف مديريت فني و مهندسي ارائه مي گردد. طراحي و تكوين خدمات شركت امداد خودرو ايران، تجهيز ناوگان امدادي (خودرو،خودروبر، موتور سيكلت ) بروز رساني ابزار،تجهيزات، قفسه بندي و تامين قطعات مورد نياز امدادي،استانداردهاي قيمت و اجرت سبد قطعات امدادي و كوئيك سرويس ،انجام فراخوانهاي محصولات توليدي،تاييد و ارسال اسناد گارانتي امداد گران،مديريت نمايندگي مجاز 1114 ، مديريت انبار مركزي امداد خودرو ، مخابرات و كانال هاي ارتباطي ، تاسيسات و نگهداري ساختمان هاي شركت امداد خودرو تحت نظرمديريت فني و مهندسي اداره مي گردد.

آرشيو اسناد


آدرس اينترنتي WebDAV

0  :  تعداد کل بازديدها 3676395  :  تعداد کل بازديدکنندگان